Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy theo lựa chọn cách trang trí và chất liệu của bạn